top of page

Ons doel

De Stichting Samen Doen Gooise Meren wil de sociale samenhang tussen verschillende bewoners bevorderen. Zij zet daarvoor meerdere activiteiten in, waaronder het project ’samen koken, samen eten’.

Hieronder vind je meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Heb je nog vragen? Neem dan even contact op.

Wie wij zijn

De Stichting Samen Doen is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren, ondersteunen, tot stand brengen en in stand houden van de sociale cohesie en samenhang in diverse wijken het tot elkaar brengen van ouderen en jongeren.
De stichting tracht dit te bereiken door onder meer:

  • het verzorgen van (dag)activiteiten;

  • het werven, motiveren, begeleiden en opleiden van vrijwilligers;

  • het verzorgen van kookprogramma’s waarin (school)kinderen en ouderen elkaar ontmoeten, onder meer binnen het thema ‘gezonde voeding’.

 

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, de overheid trekt zich steeds meer terug. Tegelijkertijd zien we dat veel mensen moeite hebben met alle veranderingen in de maatschappij en vereenzamen. De participatiemaatschappij wordt daarmee een steeds een belangrijker thema.
Met het project ‘samen koken, samen eten’ brengen we op een simpele manier het onderlinge contact in de wijk terug. We bieden ouderen een plaats voor ontmoeting en een gezonde maaltijd. Kinderen leren dat het fijn is om iets voor anderen te doen. De wijkcoach kan op een zeer laagdrempelige manier contacten leggen en horen wat er in de buurt speelt.

 

Activiteiten in Muiden

‘Samen koken, samen eten’ loopt dankzij een team van enthousiaste vrijwilligers sinds februari 2016. Het project begon met het idee om de kook- en smaaklessen die Astrid en Lucien aan kinderen van de PC Hooftschool gaven, ook in te zetten voor de ouderen in de wijk. Inmiddels zijn er drie teams van koks die graag meewerken. April 2019 zijn we verhuisd naar de Kazerne in Muiden, waar we beschikken over meer ruimte en een permanente keukenopstelling.
Vanuit de gemeenschap wordt enthousiast gereageerd op dit initiatief waarbij jong en oud elkaar ontmoeten. De waardering blijkt ook uit de vele spontane giften die wij van inwoners van Muiden ontvangen.

Activiteiten in Muiderberg

Sinds eind 2017 bieden we ‘samen koken, samen eten’ ook aan in Muiderberg. Na een start in de Vinkenbaanschool zijn we nu twee maal per maand aanwezig in De Rijver. Ook voor deze activiteit is er een groeiende belangstelling.

Samenwerking met Hoogerlust 

Bij onze maaltijden maken we gebruik van groenten en fruit die zijn geteeld bij zorgboerderij Hoogerlust in Muiden. Zorgcliënten van de boerderij maken de groenten en het fruit schoon en snijden ze voor ons. In de zomervakantie en bij het Kerstdiner helpen zij met het uitserveren van de gerechten.

Hoe gaan we verder?

Het succes van het project ‘samen koken, samen eten’ in Muiden en Muiderberg motiveert en inspireert om nog meer klanten te bedienen. In overleg met wijkcoaches en maatschappelijk werk bekijken we welke mensen wij nog meer een maaltijd kunnen aanbieden. Daarbij moeten we goed bedenken welke doelgroep(en) we gaan bedienen en in hoeverre we in staat zijn om iedereen welkom te heten. Ter oriëntatie hebben we inmiddels via dementievriendelijknederland.nl een cursus gevolgd.

Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers een zo goed mogelijke zorg kunnen bieden. Daarom organiseren wij voor hen een cursus EHBO met AED en kleine EHBO voor ouderen.

 

Stichting Samen Doen Gooise Meren

Kvk 66293065

Nl27 INGB 0007 3643 56

bottom of page