top of page

Bestuur Stichting

Samen Doen

Gooise Meren

Voorzitter

Sandra Deuling

Secretaris

Anneke van den Berkmortel

Penningmeester

Hans van den Eersten

Het bestuur vergadert in principe elke derde woensdag van de maand. Komende vergaderingen zijn gepland voor 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari en 18 maart.

Wil je iets aan het bestuur voorleggen, stuur dan een mail naar stichtingsamendoen@gmail.com.

bottom of page